Entradas

PRESENTACIÓN PARA TITORÍA. Programa de Resolución de conflitos dende a intelixencia emocional

obxectivo desta presentación é que sirva de guía para que o profesorado titor da ESO e da FP Básica poida, con este material teórico-práctico, e dende a intelixencia emocionalaxudar ao alumnado a que se coñeza, se regule, se motive, adquira empatía e mellore a súa asertividade, autoestima e habilidades sociais. Este traballo dende a titoría e ao longo de todo o curso incidirá en que diminúa a súa impulsividade, ira e ansiedade, toda vez que mellora a súa asertividade e as súas habilidades para o autocontrol. Así aprenderá a convivir con outros, a interiorizar un método para resolver os problemas/conflitos que xurden na vida cotiá, e a mellorar a súa relación consigo mesmo.

Convivencia e Resolución de Conflitos dende a Intelixencia Emocionalfrom Montserrat Pérez Castiñeira Realizado por Montserrat Pérez Castiñeira y publicado con Licencia CC BY-NC-SA

Se clicas no seguinte enlace poderás consultar a programación de "Convivencia e resolución de conflitos dende a intelixencia emoci…