Entradas

Sesiones virtuales con Grados en Diseño de Moda, Gráfico... Animación 2D y 3D, Diseño de Videojuegos..

Imagen
  Conoce los programas de LCI Barcelona en las Jornadas de Puertas Abiertas Online Los estudiantes que quieran optar por una carrera del ámbito artístico y creativo, tienen la oportunidad de conocer los programas de LCI Barcelona, recibir orientación personalizada y resolver todas sus dudas.  El miércoles 24 de febrero, a las 15:30h y las 18:30h (CET), se celebrarán varias sesiones en formato virtual  para presentaros los  Grados en Diseño de Moda, Gráfico, Interiores y Producto  y los  Diplomas Universitarios en Animación 2D y 3D, Diseño de Videojuegos y Fotografía Digital .   La  estructura de las sesiones  será la siguiente: Presentación general de la Escuela (común para todos los asistentes) 12'. Explicación de cada programa a cargo del jefe de área correspondiente (se puede elegir la que más interese) 15'. Chat de Teams en directo con un asesor para resolver  dudas sobre el proceso de admisión, las tarifas, la documentación solicitada, etc. Para participar es necesario ins

Guía de Orientación Académica e Profesional Curso 2020-2021

Imagen
A continuación tedes nun enlace a guía actualizada sobre estudos, útil tanto para o alumnado como para as familias no proceso de elección académica e profesional: Información Académica Bacharelato. Curso 2020-2021 Inclúe información sobre o Bacharelato e sobre os estudios e opcións posteriores: ABAU, notas de corte no SUG, o parámetro de ponderación das materias da fase específica, graos e másteres universitarios, ciclos formativos de FP, ciclos superiores de artes plásticas e deseño, universidades españolas... Déixovos tamén dous enlaces que, anque estan na Guía, así tedes un acceso directo:  1.- Clica no seguinte enlace da CIUG para ver a táboa sobre o parámetro de ponderación das materias da fase específica da ABAU: https://ciug.gal/PDF/poderacions.pdf Este ano inclúe tamén dobles graos e graos abertos. 2.- Titulacións e prazas no SUG curso 2020-2021. No seguinte enlace recóllense as titulacións, oferta de prazas e as notas de corte no Sistema Universitario de Galicia para este c

Visitas virtuais interactivas nas carreiras da USC

Imagen
  Encontros virtuais: Programa  A  Ponte entre o Ensino Medio e a USC   Hacia Semana Santa teredes a posibilidade de realizar visitas virtuais interactivas nas distintas carreiras ou graos da Universidade de Santiago de Compostela. O link para entrar é o seguinte:   https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais

GALICIA. ABAU - Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción

ABAU - Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21 .

Probas de acceso aos ciclos de FP de grao medio e de grao superior

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 10 de xuño de 2020. As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. As probas desenvolveranse no horario que se indica deseguido: - Ás 9.00 horas: presentación. - Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística. - Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica. As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 11 de xuño de 2020 . As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia d

Guía para familias e profesorado de convivencia, habilidades sociais e resolución de conflitos

Programa de habilidades sociais e resolución de conflitos 2020 de Montserrat Pérez Castiñeira O obxectivo desta presentación é que sirva de guía tanto para familias como para profesores titores. Con este material teórico-práctico, e dende a intelixencia emocional é posible axudar ao alumnado a que se coñeza, se regule, se motive, adquira empatía e mellore a súa asertividade, autoestima e habilidades sociais. Dende o Instituto ou Colexio e dende a casa pódese traballar cos rapaces para que diminúan a impulsividade, ira e ansiedade, toda vez que melloran a súa asertividade e as súas habilidades para o autocontrol. Así aprenderán a convivir con outros, a interiorizar un método para resolver os problemas/conflitos que xurden na vida cotiá, e a mellorar a súa relación consigo mesmos.

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)

Imagen
  A CIUG publica na súa páxina web: - Modelos de exame ABAU 2020 - Convocatoria: datas, horario, sedes das Comisións Delegadas, instruccións para o alumnado, o vídeo explicativo sobre a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) que tedes embebido máis arriba. - Estrutura da ABAU - Método de cualificación: sistema de cualificación e nota de admisión, solicitude de revisión e como subir nota. - Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo Corrección exames Dislexia Procedemento Normativa Solicitude de adaptación nas probas de avaliación de bacharelato para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo - Exames e materias: Exames anos anteriores  Materias obxeto de exame nas ABAU Troncais Xerais: Historia de España Lingua Castelá e Literatura Lingua Galega e Literatura Alemán Francés Inglés Italiano Portugués Troncais de Modalidade Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas Fundamentos da Arte 2ª lingua Estranxeira