PRESENTACIÓN PARA TITORÍA. Programa de Resolución de conflitos dende a intelixencia emocional

Realizado por Montserrat Pérez Castiñeira y publicado con Licencia CC BY-NC-SA

Se clicas no seguinte enlace poderás consultar a programación de "Convivencia e resolución de conflitos dende a intelixencia emocional" para o curso 2018/2019: Prevención da violencia dende a intelixencia emocional, a aprendizaxe das habilidades sociais, a resolución de conflitos, e a análise do sexismo nos contos tradicionais de fadas e princesas.

Entradas populares de este blog

Guía de Orientación Académica e Profesional Curso 2020-2021

GALICIA. ABAU - Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción