Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)


 A CIUG publica na súa páxina web:

- Modelos de exame ABAU 2020

- Convocatoria: datas, horario, sedes das Comisións Delegadas, instruccións para o alumnado, o vídeo explicativo sobre a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) que tedes embebido máis arriba.

- Estrutura da ABAU

- Método de cualificación: sistema de cualificación e nota de admisión, solicitude de revisión e como subir nota.

- Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 • Corrección exames Dislexia
 • Procedemento
 • Normativa
 • Solicitude de adaptación nas probas de avaliación de bacharelato para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

- Exames e materias:

 • Exames anos anteriores 
 • Materias obxeto de exame nas ABAU
  • Troncais Xerais:
   • Historia de España
   • Lingua Castelá e Literatura
   • Lingua Galega e Literatura
   • Alemán
   • Francés
   • Inglés
   • Italiano
   • Portugués
  • Troncais de Modalidade
   • Matemáticas II
   • Latín II
   • Matemáticas Aplicadas
   • Fundamentos da Arte
  • 2ª lingua Estranxeira
   • Alemán
   • Francés
   • Inglés
   • Italiano
   • Portugués
  • Ciencia e Tecnoloxía
   • Bioloxía
   • Debuxo Técnico II
   • Física
   • Química
   • Xeoloxía
  • Humanidades e Ciencias Sociais
   • Grego
   • Economía da Empresa
   • Xeografía
   • Historia da Arte
   • Historia da Filosofía
  • Artes
   • Cultura Audiovisual II
   • Artes Escénicas
   • Deseño 

   Invítovos a revisar esta información na páxina web da CIUG no seguinte enlace: https://ciug.gal/gal/abau

Entradas populares de este blog

Guía de Orientación Académica e Profesional Curso 2020-2021

GALICIA. ABAU - Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción